24/11/20  Tin của trường  76
Trường Tiểu học Minh Khương tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện Hàm Yênlần thứ IX năm 2020.
 04/10/20  Tin của trường  100
Thực hiện công văn số: 180/CV-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Trường Tiểu học Minh Khương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm ...
 08/09/20  Tin của trường  106
Trường Tiểu học Minh Khương long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới và ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2020-2021.