• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 18/CV- PGDĐT ngày 14/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Yên, V/v nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các trường MN, TH từ năm học 2018-2019. Ngày 10 tháng 5 năm 2019, được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hàm Yên, trường Tiểu học Hùng Thắng phối hợp với trường Mầm non ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 95